Szpitale

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
(0-42) 271 20 00
93-338 Łódź, Rzgowska 281/289
pow.m. Łódź, woj.łódzkie

(0-42) 271 10 00 Centrala ,
(0-42) 271 11 68 Przychodnia specjalistyczna ,
(0-42) 271 12 82 Rejestracja ,
(0-42) 271 11 57 Poradnia ginekologiczno – położnicza ,
(0-42) 271 11 85 Poradnia patologii ciąży; Poradnia medycyny matczyno – płodowej ,
(0-42) 271 11 56 Poradnia leczenia niepłodności ,
(0-42) 271 11 58 Poradnia chirurgii ginekologicznej; Poradnia ginekologii operacyjnej ,
(0-42) 271 11 20 Poradnia ginekologii operacyjnej i endoskopowej ,
(0-42) 271 11 77 Poradnia menopauzy ,
(0-42) 271 13 85 Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych ,
(0-42) 271 13 82 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci ,
(0-42) 271 13 82 Specjalistyczna poradnia zapobiegania i leczenia otyłości dla dzieci ,
(0-42) 271 13 85 Specjalistyczna poradnia zapobiegania i leczenia otyłości dla dorosłych ,
(0-42) 271 11 15 Poradnia ginekologiczna wieku rozwojowego dla dziewcząt ,
(0-42) 271 11 20 Poradnia zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu ,
(0-42) 271 12 00 Poradnia dietetyczna ,
(0-42) 271 11 91 Poradnia chirurgii onkologicznej i chorób sutka ,
(0-42) 271 11 31 Poradnia genetyczna ,
(0-42) 271 20 71 Onkologiczna poradnia genetyczna ,
(0-42) 271 11 54 Poradnia urologiczna dla dorosłych ,
(0-42) 271 12 69 Poradnia neurologiczna; poradnia zdrowia psychicznego; poradnia dermatologiczna ,
(0-42) 271 11 53 Poradnia leczenia cukrzycy i chorób metabolicznych ,
(0-42) 271 10 28 Poradnia patologii noworodka ,
(0-42) 271 11 92 Poradnia hepatologiczna i chorób zakaźnych ,
(0-42) 271 11 84 Poradnie konsultacyjne: położnictwa i chorób kobiecych; chorób nerek i nadciśnienia tętniczego; Poradnia zaburzeń odpornościowych dla dorosłych ,
(0-42) 271 10 70 Poradnia przyzakładowa ,
(0-42) 271 12 69 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej ,
(0-42) 271 10 67 Laktarium ,
(0-42) 271 10 24 Szkoła rodzicielstwa ,
(0-42) 271 13 99 Samodzielna sekcja serologii transfuzjologicznej ,

Szpital Ginekologiczno – Położniczy

271 10 20 Dział przyjęć A ,
271 13 90 Klinika położnictwa i ginekologii ,
271 10 77 Blok porodowy I ,
271 13 13 Klinika medycyny matczyno – płodowej i ginekologii ,
271 10 36 Blok porodowy II ,
271 12 46 Klinika perinatologii i ginekologii ,
271 13 38 Blok porodowy III ,
271 12 22 Klinika ginekologii i rozrodczości ,
271 14 11 Klinika chirurgii onkologicznej i chorób piersi ,
271 15 01 Klinika chirurgii ginekologicznej ,
271 15 16 Klinika ginekologii operacyjnej ,
271 14 75 Klinika ginekologii operacyjnej i endoskopowej ,
271 15 07 Klinika ginekologii i chorób menopauzy ,
271 16 78 Klinika neonatologii ,
271 10 64 Oddział intensywnej terapii noworodka A ,
271 21 43 Oddział intensywnej terapii noworodka B ,
271 17 15 Klinika endokrynologii i terapii izotopowej.

Szpital Pediatryczny

271 21 54 Dział przyjęć B ,
271 17 73 Dział pediatrycznej medycyny ratunkowej ,
271 20 64 I Klinika pediatrii i gastroenterologii ,
271 20 91 II Klinika pediatrii i alergologii ,
271 21 12 III Klinika pediatrii ,
271 21 83 Klinika kardiologii ,
271 20 12 Klinika kardiochirurgii ,
271 20 01 Klinika nefrologii i dializoterapii ,
271 21 36 Klinika chirurgii i urologii dziecięcej ,
271 20 46 Klinika neurochirurgii ,
271 20 42 Klinika ortopedii i traumatologii ,
271 21 25 Klinika otolaryngologii ,
271 14 12 Klinika neurologii ,
271 14 07 Klinika okulistyki ,
271 17 93 Specjalistyczna Przychodnia Pediatryczna ,
271 16 73 Rejestracja I ,
271 16 29 Rejestracja O ,
271 17 79 Poradnia alergologiczna ,
271 14 17 Poradnia audiologiczna ,
271 16 74 Poradnia chirurgiczna ,
271 16 30 Poradnia chorób infekcyjnych; poradnia chorób odzwierzęcych ,
271 17 30 Poradnia dietetyczna ,
271 17 88 Poradnia gastroenterologiczna; poradnia hepatologiczna ,
271 17 78 Poradnia hematologiczna ,
271 17 81 Poradnia kardiologiczna ,
271 17 63 Poradnia logopedyczna ,
271 17 60 Poradnia nefrologiczna ,
271 16 72 Poradnia neurochirurgiczna ,
271 16 19 Poradnia neurologiczna i przeciwpadaczkowa ,
271 17 23 Poradnia okulistyczna; poradnia leczenia jaskry ,
271 17 92 Gabinet leczenia zeza ,
271 16 28 Poradnia ortopedyczna ,
271 16 17 Poradnia otolaryngologiczna ,
271 16 74 Poradnia urologiczna ,
271 16 77 Poradnia wad dysraficznych i pracownia badań urodynamicznych ,
271 17 59 Poradnia zaburzeń metabolicznych ,
271 16 30 Poradnia zaburzeń odpornościowych dla dzieci ,
271 11 37 Pracownia rentgenodiagnostyki A, rejestracja ,
271 16 45 Pracownia rentgenodiagnostyki B, rejestracja ,

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera

Łódź, ul. Św. Teresy 8, tel. +42 631 45 02
Szpital Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera
Łódź, – ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, tel. (0-42) 631-45-00

Szpital-Poliklinika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Łódź, ul. Północna 42, tel. (0-42) 678-66-22; fax. (0-42) 678-50-23

Centralny Szpital Kliniczny

Łódź, – ul. Czechosłowacka 8/10, tel. (0-42) 675 70 00; (0-42) 678-31-99; fax. (0-42) 679-17-80
675 72 19 Izba przyjęć ,
675 73 72 I Klinika psychiatryczna, klinika psychiatrii wieku podeszłego i zaburzeń psychotycznych, sekr. ,
675 73 71 II Klinika psychiatryczna, klinika zaburzeń afektywnych i psychiatrii młodzieżowej, sekr. ,
675 72 19 Poradnia leczniczo – konsultacyjna klinik psychiatrycznych ,
675 72 19 Ośrodek leczenia nerwic ,
675 72 03 Oddział S, dyż. pielęgniarek ,
675 73 56 Oddział P, dyż. pielęgniarek ,
675 72 04 Oddział A, dyż. pielęgniarek ,
675 72 66 Oddział M, dyż. pielęgniarek ,
675 72 02 Oddział diagnostyczno – obserwacyjny, dyż. pielęgniarek ,
675 73 07 Zakład medycyny nuklearnej ,
675 70 16 Rejestracja ,
675 72 98 Mammografia ,
640 71 80 Centrum Psychoterapii Łódź, Bardowskiego 1
640 71 31 Ośrodek pomocy psychologicznej dla młodzieży (Hostel) ,
653 91 59 Dzienny ośrodek terapeutyczny dla młodzieży ,
659 67 28 Zakład psychologii lekarskiej ,
675 73 09 Ośrodek diagnostyki i leczenia astmy i alergii.

Poradnia reumatologii i immunologii klinicznej Łódź, Pomorska 251

675 73 38 Rejestracja ,
675 73 35 Immunoterapia (odczulanie) ,
675 73 79 Hormony tarczycy ,
675 73 66 Alergologia dziecięca ,
686 25 70 Klinika dermatologii i wenerologii Łódź, Krzemieniecka 5
686 59 31 Centrum Diagnostyczno – Lecznicze Chorób Skóry, przychodnia ,
639 32 15 Poradnia prewencji chorób układu krążenia i metabolicznych Centrum Medycyny Sportowej, Łódź, Pl. gen. Hallera 1
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Klinika Dermatologii i Wenerologii
94-017 Łódź, Krzemieniecka 5
pow.m. Łódź, woj.łódzkie
tel. (0-42) 686 25 70
686 59 31 – Przychodnia Dermatologiczna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Łódź, – ul. Kopcińskiego 22, tel. (0-42) 677 69 50; fax. (0-42) 678-11-76

(0-42) 677 69 60 Centrala ,
(0-42) 677 66 01 Izba przyjęć ,
(0-42) 677 66 40 Oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii ,
(0-42) 677 67 55 Oddział kliniczny chirurgii ogólnej i transplantacyjnej ,
(0-42) 677 66 63 Oddział kliniczny diabetologii ,
(0-42) 677 68 00 Oddział kliniczny okulistyki ,
(0-42) 677 67 70 Oddział kliniczny neurochirurgii ,
(0-42) 677 66 78 Oddział kliniczny neurologii ,
(0-42) 677 67 25 Oddział kliniczny otolaryngologii ,
(0-42) 677 67 41 Oddział kliniczny chirurgii plastycznej ,
(0-42) 677 67 88 Oddział kliniczny chirurgii szczękowo – twarzowej ,
(0-42) 677 66 64 Oddział kliniczny chorób przewodu pokarmowego ,
(0-42) 677 67 09 Oddział kliniczny nefrologii ,
(0-42) 677 66 30 Pododdział dializ ,
(0-42) 677 66 99 Oddział kliniczny pulmonologii i alergologii z pododdziałem kardiologii.

Budynek przy ul. Narutowicza 96

(0-42) 677 69 10 Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych ,
(0-42) 677 69 69 Poradnia foniatryczna ,
(0-42) 677 69 58 Poradnia otolaryngologiczna ,
(0-42) 677 69 68 Poradnia logopedyczna ,
(0-42) 677 69 38 Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci ,
(0-42) 677 69 61 Poradnia okulistyczna ,
(0-42) 677 69 52 Poradnia kardiologiczna ,
(0-42) 677 69 15 Poradnia neurologiczna ,
(0-42) 677 69 91 Poradnia neurochirurgii ,
(0-42) 677 69 32 Poradnia gastroenterologiczna, diabetologiczna ,
(0-42) 677 69 88 Poradnia nefrologiczna ,
(0-42) 677 69 73 Poradnia chirurgii ogólnej ,
(0-42) 677 69 75 Poradnia chirurgii plastycznej ,
(0-42) 677 69 27 Poradnia chirurgii szczękowo – twarzowej ,
(0-42) 677 69 91 Poradnia leczenia bólu ,
(0-42) 677 69 74 Poradnia ginekologiczna ,
(0-42) 677 66 21 Krwiolecznictwo ,

Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 im. S. Sterlinga
Łódź, – ul. Sterlinga 1/3, tel. (0-42) 633-96-30

Państwowy Samodzielny Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej
Łódź, – ul. Sporna 36/50, tel. (0-42) 656-50-50; 0-42) 617 77 77; fax. (0-42) 656-75-19
656 20 85 Izba przyjęć ,
656 25 52 Klinika chirurgii, kier. ,
656 23 40 Klinika laryngologii, kier. ,
656 77 86 Oddział intensywnej terapii ,

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
Łódź, – ul. Okólna 181, tel. (0-42) 659-04-00; fax. (0-42) 659-03-18

III Szpital Miejski im. K. Jonschera
Łódź, – ul. Milionowa 14, tel. (0-42) 676-17-74; fax. (0-42) 636-49-66
676 17 89 Izba przyjęć ,
676 17 81 Oddział chirurgii ogólnej ,
674 89 23 Oddział chirurgii urazowej ,
674 20 68 Oddział kardiologii ,
676 17 76 Oddział neurologii ,
674 27 75 Oddział okulistyki ,
676 17 84 Oddział rehabilitacji ,
676 17 75 Oddział wewnętrzny A ,
676 17 87 Oddział wewnętrzny B ,

IV Szpital Miejski im. H. Jordana
Łódź, – ul. Przyrodnicza 7/9, tel. (0-42) 655-66-00; fax. (0-42) 657-30-44

Szpital im. J. Korczaka
Łódź, – al. Piłsudskiego 71, tel. (0-42) 674-46-59; fax. (0-42) 674-03-60

Szpital im. M. Madurowicza
Łódź, – ul. Wileńska 37, tel. (0-42) 686-63-48; (0-42) 686 81 19 ; fax. (0-42) 686-82-09
686 80 54 Centrala ,
686 60 35 Izba przyjęć – interna ,
686 72 64 I Oddział chorób wewn. ,
686 69 56 II Oddział chorób wewn. ,
686 63 80 III Oddział chorób wewn. ,
686 04 71 Instytut Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej, sekr. ,
687 84 97 Klinika Patologii Ciąży, sekr. ,
686 59 68 Krwiodawstwo i krwiolecznictwo ,

Szpital im. L. Pasteura
Łódź, – ul. Wigury 19, tel. (0-42) 636-52-96; fax. (0-42) 636-52-96

Szpital im. M. Pirogowa
Łódź, – ul. Wólczańska 195, tel. (0-42) 636-76-11; fax. (0-42) 637-25-93
636 85 10 Izba przyjęć ,
636 83 20 Sekr. ,
636 81 06 Oddział chorób wewn. A ,
636 81 66 Oddział chorób wewn. B ,
636 21 11 Oddział chorób wewn. o profilu kardiologicznym ,
636 82 75 Oddział laryngologii, ordynator ,
636 80 81 Oddział urologii, ordynator ,
636 86 51 Klinika chirurgii ogólnej i naczyniowej ,
636 82 30 Przychodnia przyszpitalna ,
636 42 38 Anestezjologia ,
674 91 53 Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych Łódź, ul. Nowa 32

Szpital im. Radlińskiego
Łódź, – ul. Drewnowska 75, tel. (0-42) 654-00-55; fax. (0-42) 654-03-87

II Szpital Miejski im. L. Rydygiera
Łódź, – ul. Sterlinga 13, tel. (0-42) 632-34-65
633 78 71 Oddział położniczo – ginekologiczny, ordynator ,
632 65 02 Przełożona pielęgniarek ,
630 34 52 Blok porodowy ,
633 70 63 Pediatria ,
630 34 51 Lekarze ginekolodzy.

I Szpital Miejski nr 1 im. E. Sonnenberga
Łódź, – ul. Pieniny 30, tel. (0-42) 679-31-44; fax. (0-42) 678-30-67
679 32 34 Centrala ,
679 31 29 Izba przyjęć ,
679 31 29 Specjalistyczna przychodnia szpitalna ,

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego
Łódź, – ul. Kosynierów Gdyńskich 61, tel. (0-42) 646 98 77; (0-42) 646-95-62; fax. (0-42) 646-87-52

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (0 42) 251-60-11
Wykaz telefonów:
251-60-50 – Sekretariat Dyrektora Naczelnego
251-60-51, 251-61-16 – Przychodnia Specjalistyczna
251-60-80 – Centralna Izba Przyjęć paw. C
251 60 15 Klinika kardiologii ,
251-60-70 – Izba Przyjęć Internistyczna paw. B
251 60 37 Oddział wewnętrzny B (II p.) ,
251-62-94 – Izba Przyjęć Chirurgiczna paw. G
251 62 09 Klinika obserwacyjno – zakaźna UM ,
251 60 03 Zakład farmakologii klinicznej UM ,
251-62-38 – Izba Przyjęć Dermatologiczna paw. T
251 60 92 Katedra i klinika dermatologiczna UM ,
251-61-69 – Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Medycznej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kopernika
Łódź, – ul. Pabianicka 62, tel. (0-42) 689-50-10;(0-42) 689-50-00; tel/fax: 689-50-11

(0-42) 689 51 60 Izba przyjęć ogólna ,
(0-42) 689 51 54 Izba przyjęć położnicza ,
(0-42) 689 52 71 Oddział chorób wewnętrznych ,
(0-42) 689 52 41 Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej i regionalnej medycyny ratunkowej ,
(0-42) 689 53 21 Oddział intensywnej terapii i anestezjologii ,
(0-42) 689 52 31 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,
(0-42) 689 52 51 Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej ,
(0-42) 689 53 41 Oddział neurochirurgii ,
(0-42) 689 53 61 Oddział neurologii ,
(0-42) 689 52 91 Oddział ginekologiczno – położniczy ,
(0-42) 689 53 13 Oddział reumatologii ,
(0-42) 689 52 11 Klinika urologii ,
(0-42) 689 51 71 Klinika chirurgii endokrynologicznej ,
(0-42) 689 51 91 Klinika hematologii ,
(0-42) 689 55 91 Poradnia kardiologiczna ,
(0-42) 689 56 21 Poradnia chirurgii ogólnej, chirurgii endokrynologicznej, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej ,
(0-42) 689 56 37 Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej ,
(0-42) 689 56 22 Wojewódzka poradnia leczenia osteoporozy ,
(0-42) 689 52 61 Poradnia urologii, neurologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna ,
(0-42) 689 52 62 Poradnia hematologiczna, proktologiczna, kolagenozy, wojewódzka poradnia gastrologiczna, postawowa opieka zdrowotna ,
(0-42) 689 51 58 Wojewódzka poradnia chorób kobiecych i położnictwa ,
(0-42) 689 51 11 Wojewódzka przychodnia reumatologiczna Łódź, Ogrodowa 21
(0-42) 689 50 00 Regionalny Ośrodek Onkologiczny Łódź, Paderewskiego 4
(0-42) 689 54 10 Izba przyjęć onkologiczna ,
(0-42) 689 56 23 Rejestracja przychodni onkologicznych ,
(0-42) 689 55 21 Oddział radioterapii i onkologii ogólnej ,
(0-42) 689 55 01 Oddział radioterapii ginekologicznej ,
(0-42) 689 54 61 Oddział chirurgii onkologicznej ,
(0-42) 689 54 41 Klinika chirurgii onkologicznej ,
(0-42) 689 54 31 Klinika chemioterapii nowotworów ,
(0-42) 689 54 51 Oddział chiemioterapii ,
(0-42) 689 54 71 Oddział chorób rozrostowych ,
(0-42) 689 54 81 Oddział opieki i radioterapii paliatywnej Łódź, Ciołkowskiego 2a
(0-42) 689 54 88 Poradnia leczenia bólu ,
(0-42) 689 55 51 Zakład teleradioterapii ,
(0-42) 689 57 81 Zakład anatomii patologicznej i histopatologii ,

(0-42) 677 62 00 Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka Łódź, al. Piłsudskiego 71
(0-42) 677 62 09 Izba przyjęć i ambulatorium pomocy doraźnej ,
(0-42) 677 63 05 Oddział chirurgii dziecięcej ,
(0-42) 677 63 34 Oddział obserwacyjno – izolacyjny ,
(0-42) 677 63 29 Oddział otolaryngologii ,
(0-42) 677 63 27 Oddział neurologii ,
(0-42) 677 62 94 Oddział okulistyki dziecięcej ,
(0-42) 677 62 96 Blok operacyjny ,
(0-42) 677 62 84 Oddział toksykologii dziecięcej, intensywnej opieki medycznej i anestezjologii ,
(0-42) 677 63 16 Oddział pediatryczny, punkt pielęgniarski A ,
(0-42) 677 63 14 Oddział pediatryczny, punkt pielęgniarski B ,

Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kopernika Ośrodek Onkologiczny
Łódź, – ul. Paderewskiego 4, tel. (0-42) 681-52-11; fax. (0-42) 684-11-14

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
Łódź, – ul. Żeromskiego 113, tel. (0-42) 639-34-24; (0-42) 633-96-60; fax. (0-42) 637-04-42

639 35 01 Zakład Anestezjologii z oddziałem intensywnej terapii ,
639 35 11 Klinika ortopedii i traumatologii ,
639 35 63 Kliniczny oddział kardiologii interwencyjnej ,
639 35 61 Klinika kardiologii i nadciśnienia tętniczego ,
639 35 71 Klinika chorób wewn. i dializoterapii ,
639 35 21 Klinika chirurgii ogólnej i torakochirurgii ,
639 35 31 Klinika urologii i rehabilitacji urologicznej ,
639 36 34 Klinika okulistyki i rehabilitacji wzroku ,
639 35 51 Klinika neurochirurgii i chirurgii nerwów obwodowych ,
639 35 41 Klinika neurologii i neurorehabilitacji ,
639 35 81 Klinika otolaryngologii, rehabilitacji fono- i audiologicznej ,
639 35 91 Klinika chirurgii twarzowo – szczękowej ,
639 36 51 Zakład diagnostyki laboratoryjnej i biochemii klinicznej ,
639 36 61 Zakład patomorfologii i cytopatologii klinicznej ,
639 35 37 Oddział kliniczny artroskopii i traumatologii sportowej ,
639 35 35 Oddział chirurgii ręki ,
639 36 96 Oddział rehabilitacji.

ZOZ dla Szkół Wyższych – PLMA
Łódź, 90-206 – ul. Rewolucji 1905 r. 23, tel. (0-42) 630-31-43

Szpital im. J. Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
tel. (0-42) 652 94 01
91-229 Łódź, Aleksandrowska 159
pow.m. Łódź, woj.łódzkie
655 87 78 Izba przyjęć ,
674 10 47 Oddział dzienny Łódź, Przędzalniana 1/3
633 81 29 Oddział dzienny Łódź, Solna 13
652 84 85 Oddział dzienny ,
616 01 09 Oddział dzienny dziecięcy Łódź, Głogowa 3
652 12 67 Oddział neurologiczny III-A. Ordynator ,
652 12 89 Katedra Psychiatrii WAM ,