Domy kultury

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź
tel.: (+48) 042 633-43-68
fax: (+48) 042 633 43 68
www.aoia.pl
e-mail: sekretariat@aoia.pl

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”
ul. Łanowa 14, 91-103 Łódź
tel.: (+48) 042 652 62 27
e-mail: lutnia@teosat.pl

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź
tel.: (+48) 042 651 67 47
e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”
ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź
tel.: (+48) 042 651 50 30 wew. 16
fax: (+48) 042 651 50 55
e-mail: informacje@bok.lodz.pl, sekretariat@bok.lodz.pl

Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13, 93-021 Łódź
tel.: (+48) 042 684 68 66
fax: (+48) 042 684 83 94
www.ckm.lodz.pl
e-mail: ckm@toya.net.pl

Centrum Kultury Młodych – Klub „Dąbrowa” – filia
ul. Dąbrowskiego 93, Łódź
tel.: (+48) 042 641 82 81
www.ckm.lodz.pl
klubdabrowa@pai.net.pl

Dom Kultury „502”
ul. Gorkiego 16, 92-525 Łódź
tel.: (+48) 042 673 35 99, 042 673 32 90
e-mail: dk502@wdk.pl
www.wdk.pl

Dom Kultury „Ariadna”
ul. Niciarniana 1/3, 92-208 Łódź
tel.: (+48) 042 678 47 41
fax: (+48) 042 674 91 59
www.wdk.pl
e-mail: ariadna@wdk.pl

Dom Kultury „Widok”
al. Piłsudskiego 133, 92-318 Łódź
tel.: (+48) 042 674 92 30
www.wdk.pl
e-mail: widok@wdk.pl

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel.: (+48) 042 633 98 00
fax: (+48) 042 633 70 01
www.ldk.lodz.pl
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl

Ośrodek Kultury „Górna”
ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź
tel.: (+48) 042 684 66 47
fax: (+48) 042 684 51 02
www.gorna.nazwa.pl
e-mail: gorna@gorna.pl

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź
tel.: (+48) 042 688 13 47
www.pos.lodz.pl
e-mail: biuro@pos.lodz.pl

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź
tel.: (+48) 042 636 68 38
www.dom-literatury.pl
fax: (+48) 042 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl